• język migowy
BIP
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Status prawny

Informacje o Spółce

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego udziałowcami jest 11 gmin tj.: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej w dniu 07.12.1994 r. a działalność rozpoczęła od dnia 01.01.1995 r. Kapitał zakładowy na dzień 18.02.2022r. wynosi 110.312.000 zł i dzieli się na 110.312udziałów po 1.000 zł każdy. Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gmin Brenna i Istebna, które mają po 1 udziale pieniężnym w spółce.

Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno - prawnych dla 5 gmin tj: Wisły, Ustronia, Goleszowa (Oczyszczalnia ścieków w Cisownicy), Chybia i Strumienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
Piskorek Tomasz 2018-07-30 15:42:41
Aktualizacja publikacji
Piskorek Tomasz 2022-02-22 14:30:26
Wytworzenie publikacji
Tomasz Piskorek 2022-02-22 14:30:20
Zatwierdzenie
Tomasz Piskorek 2022-02-22 14:30:20
Rejestr zmian
do góry