do góry
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Status prawny

Informacje o Spółce

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu jest przedsiębiorstwem komunalnym, którego udziałowcami jest 11 gmin tj.: Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła, Strumień, Chybie, Goleszów, Dębowiec, Hażlach, Brenna i Istebna.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej w dniu 07.12.1994 r. a działalność rozpoczęła od dnia 01.01.1995 r. Kapitał zakładowy na dzień 30.07.2020r. wynosi 108.403.000 zł i dzieli się na 108.403 udziałów po 1.000 zł każdy. Majątek spółki składa się z nieruchomości gruntowych, budynków, budowli, sieci i urządzeń wodociągowych służących zaopatrzeniu w wodę mieszkańców i podmiotów gospodarczych na terenie gmin udziałowców spółki za wyjątkiem gmin Brenna i Istebna, które mają po 1 udziale pieniężnym w spółce.

Spółka w ramach usług wykorzystując zatrudnioną kadrę inżynieryjno techniczną świadczy usługi w zakresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej i oczyszczalni ścieków stanowiącą własność gmin na podstawie umów cywilno - prawnych dla 5 gmin tj: Wisły, Ustronia, Goleszowa (Oczyszczalnia ścieków w Cisownicy), Chybia i Strumienia.

  • Podmiot udostępniający informację:Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
  • Pierwsza publikacja:Piskorek Tomasz2018-07-30 15:42:41
  • Aktualizacja publikacji:Piskorek Tomasz2020-10-16 10:28:42
  • Wytworzenie publikacji:Tomasz Piskorek2020-10-16 10:28:16
  • Zatwierdzenie informacji:Tomasz Piskorek2020-10-16 10:28:16