• język migowy
BIP
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Strona główna/Menu podmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z,
 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z,
 3. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z,
 4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,
 5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z,
 6. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z,
 7. Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z,
 8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z,
 9. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych - PKD 02.10.Z,
 10. Pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z,
 11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z,
 12. Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.Z.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
Piskorek Tomasz 2018-07-30 15:54:10
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Piskorek Tomasz 2018-07-31 08:15:13
Zatwierdzenie
Piskorek Tomasz 2018-07-31 08:15:13
Rejestr zmian
do góry