• język migowy
BIP
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

 • adres: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie
 • godziny pracy Dyrekcji: poniedziałek-piątek 7:00-15:00
 • telefon: +48 33 8543570
 • fax: +48 33 8543725
 • e-mail: 
 • NIP: 548-10-04-266
 • KRS: 0000091989 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
 • Kapitał zakładowy: na dzień 18.02.2022r.: 110 312 000,00zł

Korespondencja ze Spółką:

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej:

 • wskazanie osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą;
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy;
 • być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Pierwsza publikacja
Piskorek Tomasz 2018-07-30 14:09:50
Aktualizacja publikacji
Piskorek Tomasz 2022-02-22 14:27:13
Wytworzenie publikacji
Tomasz Piskorek 2022-02-22 14:26:42
Zatwierdzenie
Tomasz Piskorek 2022-02-22 14:26:42
Rejestr zmian
do góry